Kamionová doprava


Během let si naše společnost získala na dopravním trhu velice dobré a silné jméno. Neustále se snažíme naše služby zdokonalovat a držet krok s moderními dopravními trendy. Velká Británie, Irsko, státy BENELUXu, Německo, Švédsko, Itálie a Španělsko, patří již několik let k hlavním transportním cílům firmy HrubyMOVING.


Zaměřujeme se nejen na celovozové zásilky, ale i na přepravy formou sběrné služby, respektive dokládky. Všechna vozidla jsou vybavena pro přepravy nebezpečného zboží.


Dispečink kamionové dopravy reaguje na požadavky našich zákazníků pružně a spolehlivě. Díky satelitnímu sledování má stále aktuální informace o poloze vozidla přímo v digitální mapě na monitoru svého počítače, nebo ve speciální aplikaci pro mobilní telefony. Můžeme tedy kdykoliv prostřednictvím komunikačního terminálu kontaktovat řidiče.
V případě zájmu poskytneme zákazníkům informaci o tom, kde se právě jejich zásilka nachází.
Díky tomuto systému jsou veškeré transporty neustále optimalizovány a tím je zajištěno maximální zefektivnění přepravy a kontrola dodržováním smluvených termínů.


Přepravované náklady jsou pojištěny na částku 10 000 000,- Kč z titulu odpovědnosti dopravce dle Úmluvy CMR.


Na přání zákazníků jsme schopni pojistit zásilku proti veškerým možným rizikům v průběhu přepravy až do výše 100 000 000,- Kč.

HTML valid
CSS valid